Chalisa

Shri Radha Chalisa–श्री राधा चालीसा

॥ Doha ॥Shri Radhe Vrishabhanuja,Bhaktani Pranadhara। Vrindavipina Viharini,Pranavaum Barambara॥ Jaisau Taisau Ravarau,Krishna Priya Sukhadhama। Charana Sharana Nija Dijiye,Sundara Sukhada Lalama॥ […]

,

Shri Radha Chalisa–श्री राधा चालीसा Read Post »