Chalisa

Shri Navagraha Chalisa–नवग्रह चालीसा

॥ Doha ॥Shri Ganapati Gurupada Kamala,Prema Sahita Siranaya। Navagraha Chalisa Kahata,Sharada Hota Sahaya॥ Jai Jai Ravi Shashi Soma Budha,Jai Guru […]

,

Shri Navagraha Chalisa–नवग्रह चालीसा Read Post »