Chalisa

Shri Shitala Chalisa–शीतला चालीसा

॥ Doha ॥Jai-Jai Mata Shitala,Tumahin Dharai Jo Dhyana। Hoya Vimal Shital Hridaya,Vikasai Buddhi Balagyana॥ ॥ Chaupai ॥Jai-Jai-Jai Shitala Bhawani।Jai Jaga […]

,

Shri Shitala Chalisa–शीतला चालीसा Read Post »