Chalisa

Gayatri Mata Chalisa–गायत्री चालीसा

॥ Doha ॥Hrim Shrim Klim Medha Prabha,Jivana Jyoti Prachanda। Shanti Kanti Jagrita Pragati,Rachana Shakti Akhanda॥ Jagata Janani Mangala Karani,Gayatri Sukhadhama। […]

,

Gayatri Mata Chalisa–गायत्री चालीसा Read Post »